Op College de Brink is het schooljaar ingedeeld in 3 periodes.

Na elke periode ontvangt de leerling een rapport en kijken wij of de leerling nog op de juiste plek zit. Aan het einde van het jaar wordt er aan de hand van de overgangsnormen gekeken in welk jaar en op welk niveau de leerling geplaatst gaat worden. Hieronder zijn de overgangsnormen te downloaden. 

Overgangsnormen College de Brink vanaf 2022-2023