Leerlingen moeten al vroeg moeilijke keuzes maken.

Daarom moeten ze zichzelf leren kennen: welke talenten heb ik en waar kan ik die inzetten?

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is juist voor de vmbo-leerlingen zo belangrijk, omdat zij al heel vroeg starten met het nadenken over hun loopbaan. In het examenprogramma staat: de leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van terugkijken op het eigen handelen en zijn ervaring. In leerjaar 1 en 2 volg je praktijklessen bij al onze 4 vakroutes: Duurzaam Techniek Onderwijs, Media, Vormgeving & ICT, Zorg & Welzijn en Horeca, Bakkerij & Recreatie. In leerjaar twee wordt de definitieve vakroute voor leerjaar 3 en 4 gekozen.

Praktijk Leerjaar 1
Al vanaf leerjaar 1 ben je bezig met het oriënteren op je loopbaan, dan vooral nog bij de praktijklessen. Alle vakroutes worden twee keer aangeboden als blok van een aantal weken. Aan het einde van het schooljaar geef je jouw top drie door. Twee van die vakroutes zul je volgen in leerjaar 2 (keuze 1 wordt altijd gehonoreerd).

Praktijk Leerjaar 2
In leerjaar 2 heb je al een veel beter beeld van je talenten, interesses en de inhoud van de vakroutes op CDB. Je volgt tijdens de praktijklessen daarom alleen nog maar lessen bij vakroutes die jij interessant vindt. Je volgt twee verschillende vakroutes (op basis van je keuze uit leerjaar 1). Tijdens de ouderavond in december bespreek je je definitieve vakroute voor de bovenbouw. Die vakroute volg je ook vanaf januari, zodat je meteen aan de slag kunt met wat jij interessant vindt.

“Ontdek welke talenten je hebt en waar je die kan inzetten“

“Ontdek welke talenten je hebt en waar je die kan inzetten“

LOB leerjaar 3 & 4
In leerjaar 3 start je in je gekozen vakroute. In het examenprogramma (Programma van Toetsing & Afsluiting) vind je per vakroute het LOB-onderdeel voor leerjaar 3 en 4. Onder begeleiding van je mentor/(praktijk)docent doorloop je verschillende onderdelen van ons LOB-programma. Denk hierbij aan het bezoeken van open dagen, het voeren van loopbaangesprekken, stage en het schrijven van stageverslagen.

Aan het einde van leerjaar 4 weet je dankzij het LOB-programma wat je goed kan en interessant vindt. Dit helpt bij de keuze voor je vervolgopleiding en deze kennis gebruik je bij je mondeling/eindpresentatie van LOB.

Naast de praktijkvakken nemen de leerlingen in leerjaar 1 en 2 ook deel aan de volgende onderdelen:

  • Leerjaar 1: leerlingen nemen deel aan techniekdagen Gooi en Vechtstreek op de locatie van Bouwmensen in Bussum
  • Leerjaar 2: Het Gooi On stage

Het Gooi on Stage
Circa 250 professionals vertellen aan ruim 900 leerlingen over hun vak. Iets meer dan drie weken later, tijdens de Doe Dag, gaan leerlingen op werkbezoek bij de bedrijven waarmee zij tijdens het Beroepenfeest afspraken mee hebben gemaakt. Ze kunnen de werkplek bekijken, mogen meewerken en kunnen doorpraten met een beroepsbeoefenaar over het beroep en de werkdag. De leerlingen worden op school door hun mentor voorbereid. Het is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt bij de voorbereiding. Zo dragen we bij aan de ambities en dromen van jongeren, van scholier tot student. Kortom, help mee aan de toekomst van uw kind!

Heb je een vraag over LOB?