Het is belangrijk om zo snel mogelijk te melden dat de leerling ziek is.

Dit kan alleen telefonisch door een van de ouders/verzorgers (dus niet via e-mail) tussen 8.30 uur en 9.00 uur bij de receptie van de school.

Op de dag dat de leerling weer terugkomt op school meldt hij zich beter bij de receptie. Dat gebeurt met een briefje van de ouders waarop vermeld is wanneer de afwezigheid begon en wanneer die eindigde. De handtekening van een ouder is nodig om vast te stellen dat het briefje daadwerkelijk door ouders geschreven is.

Ziek op school?
Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt, dan dient hij zich te melden bij de receptie. De medewerker van de receptie neemt contact op met een van de ouders/verzorgers om toestemming te vragen dat de leerling naar huis mag. We verwachten dat ouders met school contact opnemen om de thuiskomst te bevestigen.

MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:
College de Brink
Receptie (openingstijden 08.30 – 17.00 uur)
Telefoon: 035-8009900
Email:
cdb-receptie@gsf.nl