College de Brink = VMBO POWER!

Op College de Brink bieden we vmbo-onderwijs aan. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De verschillende opleidingen op College de Brink duren vier jaar. Je leert bij ons zowel in de praktijk als ook de algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands en Engels.

Vier leerwegen

Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen. Op College de Brink bieden wij alle vier deze leerwegen aan. Er is altijd een leerweg die het beste bij je past:

 • basisberoepsgerichte leerweg (bb);
 • kaderberoepsgerichte leerweg (kb;
 • gemengde leerweg (gl);
 • theoretische leerweg/mavo (tl).

Meer praktijkgerichte vakken
Binnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg krijg je meer praktijkgerichte vakken, die je al voorbereiden op een beroep. Hiervoor kies je vanaf leerjaar 3 voor een vmbo-profiel. College de Brink helpt je straks bij het ontdekken van het vmbo-profiel dat bij jou het beste past, afhankelijk van je interesses en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan techniek (DTO), zorg en welzijn (Z&W), ict (MVI) of horeca, bakkerij en recreatie (HBR).

Meer theoretische vakken
Bij de theoretische leerweg, ook wel bekend als de mavo, krijg je meer theoretische vakken.

College de Brink-diploma
Met een College de Brink-diploma kun jij straks veel verschillende richtingen op, afhankelijk van wat jij interessant vindt en waar je goed in bent. Je kunt doorstromen naar het mbo, waar je een beroepsgerichte opleiding kunt volgen. En na de theoretische leerweg/mavo is het ook mogelijk om door te stromen naar de havo. Zie hiervoor ook het schema hieronder.

Doorstroomschema voortgezet onderwijs

In bovenstaand schema zie je hoe het voortgezet onderwijs in Nederland eruit ziet en hoe je daarna kunt doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Tweejarige brugklasperiode

In leerjaar 1 en 2 werken wij met twee soorten dakpanklassen:

 • bb/kb klassen (basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg klassen)
 • kb/m klassen (kaderberoepsgerichte leerweg/mavo klassen)

Dit geeft je twee jaar de tijd om te ontdekken welke leerweg het beste bij je past. Aan het einde van leerjaar 2 bekijken we definitief in welke leerweg jij de bovenbouw in leerjaar 3 en 4 vervolgt.

Kansklas-advies

Heeft jouw basisschoolleerkracht je een ‘kansklas advies’ gegeven? Dan kunnen wij je plaatsen in de ‘kansklas’. Zo hebben we een jaar de tijd om te bepalen of de aangeboden leerweg voor jou passend is of dat je toch elders beter op je plek bent.

“Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden“

“Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden“

Gemengde leerweg, gemengde leerweg + of mavo (theoretische leerweg)?

Op College de Brink bieden we naast de gemengde leerweg (gl) en mavo (tl) ook de gemengde leerweg + (gl+) aan. De lessen die je hierbij volgt van de theorievakken verschillen niet van niveau, denk bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels of wiskunde. Het aantal vakken waarin je wel krijgt verschilt wel.

Hieronder zie je de verschillen in het aantal theoretische en praktijkvakken per leerweg goed weergegeven.

Gemengde leerweg (gl) Gemengde leerweg + (gl+) Mavo (tl)
 • 5 theorievakken
 • 1 praktijkvak
 • 6 theorievakken
 • 1 praktijkvak
 • 6 theorievakken
 • geen praktijkvak

Doorstromen naar de Havo?

Mocht je na het behalen van je gl+ of mavo(tl) diploma verder willen naar de havo, dan kan dat. Wij sluiten aan op twee havo-profielen:

 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid

Je moet dan wel voldoen aan een bepaald vakkenpakket.

 • Wil je straks het havo-profiel Economie & Maatschappij volgen?
  –> Kies dan geschiedenis en economie.
 • Spreekt het havo-profiel Natuur en Gezondheid jou meer aan?
  –> Kies dan voor biologie, nask1 (natuurkunde) en nask2 (scheikunde).