Op College de Brink bieden wij een breed aanbod van beroepsopleidingen.

We hebben de leeromgeving zo ingericht, dat leerlingen al vanaf de eerste week kennismaken met het werkveld in onze praktijklokalen. Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven.

College de Brink heeft vier beroepsopleidingen. Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven. 

 Wij bieden drie verschillende leerwegen (niveaus): 

  • basisberoepsgericht; 
  • kaderberoepsgericht; 
  • gemengde leerweg (GL)/theoretische leerweg (TL) oftewel: mavo 

Onze basis leerlingen worden voorbereid op het uitvoerende, praktische vakmanschap. De kader- en mavo leerlingen krijgen een extra theoretische verdieping, waardoor ze voorbereid worden op een mogelijk leidinggevende rol binnen bedrijven.

In leerjaar één en twee werken wij met dakpanklassen, dit zijn basis/kader- en kader/mavo-klassen. Dit maakt het voor leerlingen mogelijk om zich binnen de klas uit te dagen op een ander niveau. Halverwege leerjaar 2 word je op het verwachte niveau geplaatst. Eind leerjaar 2 bepalen wij definitief het niveau voor leerjaar 3. 

Leerlingen die voorheen met een lwoo-indicatie binnenkwamen plaatsen wij in een kleinere klas. Op die manier kunnen we die leerlingen de aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben.

Leerlingen die vanuit de basisschool een kansklas advies hebben gekregen kunnen wij plaatsen in de kansklas met een mogelijkheid voor 2 leerjaren. 

“Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden“

“Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden“

Vmbo GL+
De vmbo GL bestaat uit drie leerwegen: de Vmbo GL+ , de vmbo TL en de vmbo GL. Het niveau van de theorievakken (zoals Nederlands, Engels, wiskunde, enz.) is hetzelfde, maar het aantal vakken verschilt (GL+ heeft 6 theorievakken en een praktijkvak, de TL  heeft 6 theorievakken en GL heeft 5 theorievakken + een praktijkvak). 

Mocht je na je GL+ diploma verder willen naar de havo, dan kan dat. Wij sluiten aan op twee havo-profielen: Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid. Je moet dan wel voldoen aan een bepaald vakkenpakket, wij adviseren daarom voor aansluiting bij E&M de vakken geschiedenis, economie en aardrijkskunde te volgen. Voor N&G is het advies biologie, nask1 (natuurkunde) en nask2 (scheikunde) te kiezen. 

Wij bieden:

  • Een tweejarige brugperiode;
  • Oriëntatie op de beroepsopleidingen door middel van praktijklessen;
  • Deelname aan regionale en landelijke vakwedstrijden (horeca);
  • Werkpleksimulaties in alle beroepsopleidingen;
  • Buitenschools leren door praktijkstages;
  • Aanbieden van onderdelen van het mbo-programma in leerjaar 4.

Voor al onze leerlingen is het belangrijk dat het leren betekenis heeft, het moet aansluiten bij de werkelijkheid. Daarom werken wij vooral in de bovenbouw met “leren door te doen” in de praktijklessen en buiten de school door praktijkstages en excursies.