Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of 3, lees deze pagina dan goed door.

Procedure aanmelden leerjaar 2 of 3

Om een leerling aan te melden moet er gebruik gemaakt worden van een origineel aanmeldingsformulier voorzien van handtekening van de ouders/verzorgers .

Na ontvangst aanmeldformulier

De intakecommissie bespreekt de aanmelding aan de hand van de aannamecriteria. Tevens worden de leerling en de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Met de informatie uit het intakegesprek en de gegevens van de vorige school wordt er bepaald of de leerling geplaatst kan worden op College de Brink.

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol dan volgt er een verwijzing naar een passende beschikbare plek.

Aannamecriteria:

  • Is de leerling op College de Brink cognitief op de juiste school?
  • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op College de Brink?
  • Voldoet de leerling aan de aannamecriteria dan volgt plaatsing.
    • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
    • Op basis van volgorde van aanmelding*

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang ten opzichte van leerlingen van buiten deze regio.

Bij aanname:

U ontvangt van ons een inschrijfformulier om het aanmelden voor leerjaar 2 of 3 op College de Brink definitief te maken.

Heeft u nog vragen over het aanmelden voor leerjaar 2 of 3, dan kunt u via de mail contact opnemen met ons secretariaat: info-cdb@gsf.nl