Hieronder zijn de overgangsnormen te downloaden.

In dit document staat aan welke eisen je moet voldoen om over te gaan. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met je mentor.