Het vijfde leerjaar biedt de unieke kans om als basisleerling binnen een jaar het kaderdiploma te halen.

In het vijfde leerjaar werken leerlingen aan het behalen van hun kaderdiploma. Dit geeft de mogelijkheid om op het mbo in te stromen op niveau 3 of 4 in plaats van niveau 2. Dat scheelt aanzienlijk qua tijd en opent een aantal nieuwe deuren voor onze leerlingen.

Sommige vervolgopleidingen worden alleen op niveaus 3 en 4 aangeboden, in die gevallen is een vijfde leerjaar dus een mooie optie en de verstandige optie. Aangezien het praktijkvak al op kaderniveau wordt afgesloten, ligt de focus in dit vijfde leerjaar volledig op de theorie vakken (Nederlands, wiskunde, Engels en de profielvakken). Dit biedt de leerlingen ruimte om zich goed voor te kunnen bereiden op het schoolwerk. U kunt verwachten dat de leerlingen per week rond de 15 uur les krijgen in dit vijfde leerjaar. Dat maakt het overzichtelijk voor onze leerlingen en vergroot de kans op succes enorm.

De groepsindeling van de vijfde leerjaar leerlingen is afhankelijk van de grootte van de groep. Als er voldoende leerlingen aangemeld worden, kan er een klas gevormd worden voor de vakken Nederlands, Engels, LO en mentoruur. Voor de overige vakken worden de vijfdejaars ingedeeld bij de reguliere kader vier groepen. Dit gebeurt ook voor de vakken Nederlands, Engels, LO en mentoruur als er een kleine groep vijfdejaars aangemeld wordt. U wordt tijdig geïnformeerd over de groepsindeling. 

“Vijfde leerjaar, voor het echte maatwerk“

“Vijfde leerjaar, voor het echte maatwerk“

Uitgangspunten
De leerlingen worden goed begeleid, maar er wordt wel wat gevraagd van de leerlingen. Er moet immers examen worden gedaan op kaderniveau. Er is daarom een aantal uitgangspunten om deelname aan het vijfde leerjaar tot een succes te brengen:

De leerling:

  • krijgt een positief advies van het docententeam m.b.t. de deelname aan het vijfde leerjaar;
  • krijgt een positief advies naar aanleiding van het intakegesprek.

Het vijfde leerjaar is een maatwerktraject waarin wij kunnen beslissen om van de uitgangspunten af te wijken in het voordeel van de leerling. 

Mocht u aanvullende vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter en/of de teamleider van het vijfde leerjaar, meneer Bosman. 

Wij bieden dit traject met trots aan en adviseren u om hier gebruik van te maken.

Heb je een vraag over het vijfde leerjaar?