Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ook College de Brink heeft een actieve MR, die in ieder geval 5x per jaar samenkomt.

De medezeggenschapsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd de directie te adviseren over zaken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR instemmingrecht over een aantal zaken, zoals de begroting, het jaarplan en de schoolgids.

Ouders, medewerkers en leerlingen praten en beslissen zo mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op College de Brink. De MR van College de Brink bestaat uit drie ouders uit de ouderraad, twee leerlingen uit de leerlingenraad en vijf medewerkers.

Voor vragen en opmerkingen kunt u de MR bereiken via: cdb-mr@gsf.nl.