Onze school doet mee aan ‘Handle with Care’, waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis.

Het doel hiervan is om een leerling woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt – en waarbij de politie en Veilig Thuis zijn ingeschakeld -, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor het kind.

De zorgcoördinator kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht, kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. 

Als de politie en Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld worden ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de zorgcoördinator waar de leerling op school zit:

  • de naam van de leerling; 
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis niet met ons. 

De zorgcoördinator die het signaal ontvangt, neemt zo snel mogelijk contact op met de leerling om zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De zorgcoördinator kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan, bijvoorbeeld, verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. 

Als school gaan wij zeer zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld die ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden. 

Wilt u meer weten over Handle with Care, neem dan gerust contact met ons op.