De medewerkers van College de Brink zijn het beste per e-mail te bereiken. Dus heb je een vraag aan je docent of mentor, dan vind je hier alle e-mailadressen. Wil je liever telefonisch contact, dan kun je bellen met het algemene nummer: 035 – 800 99 00

Schoolleiding

Afkorting Naam Functie Mailadres
karm Dhr. R. Karman Directeur rkarman@gsf.nl
bond Dhr. O. de Bondt Adjunct directeur Bedrijfsvoering odbondt@gsf.nl
smee Mw. M. Smeenk Adjunct directeur Onderwijs en Kwaliteit msmeenk@gsf.nl
bosj Dhr. J. Bosman Afdelingsleider leerjaar 3 en 4, examensecretaris jbosman@gsf.nl
momo Mw. M. Molenaar Afdelingsleider leerjaar 1 en 2 mmolenaar1@gsf.nl

Onderwijs ondersteunend personeel / leerlingondersteuning

Afkorting Naam Functie Mailadres
drow Willemieke Drost ondersteuningscoördinator wdrost@gsf.nl
oudn Nienke Oudenhuijsen schoolpsycholoog noudenhuijsen@gsf.nl
sieg Natasja Siegers pedagogisch specialist/ school maatschappelijk werk nsiegers@gsf.nl
rake Trudy van den Eijk gedragsspecialist/ docentencoach trakels@gsf.nl
bakk Sandra Bakker jongerencoach sbakker@gsf.nl
aren Jochem Arends jongerencoach jarends1@gsf.nl
domm Milou van Dommelen taalspecialist mvdommelen@gsf.nl
boog Marije Boogmans remedial teacher mboogmans@gsf.nl
dime Megan van Dijk decaan/ taalondersteuner mvdijk1@gsf.nl
steu Teun Schipper wiskunde/rekenen ondersteuner tschipper@gsf.nl
henr Ruben Hengeveld leerjaarcoördinator leerjaar 1 en 2 rhengeveld@gsf.nl
majo Greet Majoor mediathecaris gmajoor@gsf.nl
klom Marion Klomp mediathecaris mklomp@gsf.nl
spoo Marcel Spoor conciërge mspoor@gsf.nl
lakf Abbas Lakfif conciërge alakfif@gsf.nl
wema Marlon Weidema ict-coördinator mweidema@gsf.nl
bleij Rini Bleijenberg facilitair medewerker rblijenberg@gsf.nl
genu Barry van der Genugten roostermaker bvdgenugten@gsf.nl
klij Annelieke van der Klij medewerker kantine avdklij@gsf.nl
more Marion Morees receptioniste mmorees@gsf.nl
kokn Natasha Kok administratief medewerker nkok@gsf.nl
boum Marscha Bouma administratief medewerker mbouma@gsf.nl
klin Peggy Kling administratief medewerker klinpkling@gsf.nl
schu Manon Schuttrups medewerker leerlingservicebalie mschuttrups@gsf.nl

Docententeam

Afkorting Naam Vak emailadres
aito Dhr. R. Aitouarg Nederlands raitouarg@gsf.nl
azou Dhr. Y. Azoubairi economie yazoubairi@gsf.nl
back Dhr. B. de Back horeca, bakkerij & recreatie bdback@gsf.nl
bard Mevr. Y. el Bardiai Engels yebardiai@gsf.nl
breu Mevr. I. van den Breul zorg & welzijn ivdbreul@gsf.nl
beuk Mevr. E. Beukeboom economie ebeukeboom@gsf.nl
bror Mevr. R. van den Broek rekenen rvdbroek@gsf.nl
ebbe Dhr. W. Ebbers lichamelijke opvoeding webbers@gsf.nl
egbe Mevr. F. Egberink zorg en welzijn fegberink@gsf.nl
elma Dhr. I. Elmaci geschiedenis/ aardrijkskunde/ vertrouwenspersoon leerlingen ielmaci@gsf.nl
esho Mevr. W.L. van den Eshof Nederlands hvdeshof@gsf.nl
getk Mevr. R. Getkate zorg & welzijn rgetkate@gsf.nl
groo Dhr. S. Groot duurzaam techniek onderwijs sgroot@gsf.nl
haaf Dhr. F. Haan lichamelijke opvoeding/ docentencoach fhaan@gsf.nl
huim Mevr. M. Huijbregts geschiedenis mhuijbregts@gsf.nl
kaci Dhr. F. el Kaci Nederlands fekaci@gsf.nl
kass Mevr. M. van Kassel horeca, bakkerij & recreatie mvkassel@gsf.nl
kest Mevr. K. van Kesteren biologie/ nask kvkesteren@gsf.nl
klaj Mevr. J. Klas biologie jklas@gsf.nl
kann Mevr. A. Kanninga wiskunde akanninga@gsf.nl
knec Mevr. M. Knecht maatschappijleer mknecht@gsf.nl
kokj Dhr. J.J. Kok duurzaam techniek onderwijs jkok@gsf.nl
kupe Dhr. D. Kuperus wiskunde/ rekenen dkuperus@gsf.nl
leur Dhr. F. Leurink Engels/ docentencoach fleurink@gsf.nl
mait Dhr. P. le Maitre duurzaam techniek onderwijs plmaitre@gsf.nl
meul Dhr. N. Meulenberg leraarassistent DTO nmeulenberg@gsf.nl
mult Dhr. T. Muller horeca, bakkerij & recreatie tmuller@gsf.nl
nede Dhr. M. Nederpel wiskunde mnederpel@gsf.nl
niem Mevr. E. Niemeijer biologie/ schoolopleider eniemeijer@gsf.nl
niez Dhr. H. Niezing wiskunde hniezing@gsf.nl
nijm Mevr. M. Nijman tekenen mnijman@gsf.nl
osde Dhr. G. van Os de Man Engels gvosdman@gsf.nl
over Mevr. D. Overeem Nederlands dovereem@gsf.nl
piek Mevr. L. Pieke media, vormgeving & ict lpieke@gsf.nl
roes Dhr. R. van der Roest horeca, bakkerij & recreatie rvdroest@gsf.nl
rooa Mevr. A. de Roo biologie adroo@gsf.nl
roii Mw. I. van Rooijen wiskunde/ rekenondersteuner/ docentencoach ivrooijen@gsf.nl
rouk Mevr. T. Roukens zorg & welzijn/ vertrouwenspersoon leerlingen troukens@gsf.nl
shus Dhr. J. al Shusha aardrijkskunde jashusha@gsf.nl
soer Mevr. N. Soer nask nsoer@gsf.nl
stee Dhr. J.R. Steenkamp duurzaam techniek onderwijs rsteenkamp@gsf.nl
steb Mevr. B. ter Steege aardrijkskunde btsteege@gsf.nl
temu Dhr. K. Temur Engels ktemur@gsf.nl
temt Dhr. T. Temur media, vormgeving & ict ttemur@gsf.nl
teul Dhr. P. Teuling media, vormgeving & ict pteuling@gsf.nl
uijl Mevr. M. den Uijl economie mduijl@gsf.nl
vosy Dhr. Y. Vos nask yvos@gsf.nl
wesl Mevr. L. Westland Nederlands lwestland@gsf.nl
zand Dhr. M. Zandvoort lichamelijke opvoeding mzandvoort@gsf.nl