Wij vinden het belangrijk dat we goed samenwerken met zowel onze leerlingen als hun ouders.

Daarom investeren wij veel tijd in de driehoek: school-ouder-kind. We organiseren verschillende informatiebijeenkomsten, oudercontactavonden, maar onderhouden ook persoonlijk contact via de mentor.

Ouderinfo en schoolmails
Een aantal keer per jaar verschijnt er de Ouderinfo. In deze nieuwsbrief houden we alle ouders op de hoogte van de lopende zaken op College de Brink. Dit kan van praktische aard zijn, maar ook worden ouders via deze weg op de hoogte gesteld van leuke activiteiten en bijzondere prestaties van onze leerlingen.

Naast de Ouderinfo houden we onze ouders ook actief op de hoogte door middel van e-mail. Het is daarom van belang dat wij de meest recente contactgegevens van de ouders hebben.

“De driehoek school-ouder-kind is zeer belangrijk op College de Brink“

“De driehoek school-ouder-kind is zeer belangrijk op College de Brink“

Gescheiden ouders
Bent u gescheiden of gaat u scheiden, dan vragen wij bij de inschrijving van de leerling aan u wie de ouders en verzorgers zijn en wie er gezag hebben. Wanneer er bijzonderheden zijn, kunt u contact opnemen met de administratie. Als wij geen bijzonderheden doorgegeven krijgen, gaan we ervan uit dat u beide gezag heeft en ontvangt u beide de informatie.

Wij volgen het protocol van de GSF. Zie ‘Protocol informatievoorziening ouder(s)/verzorger(s)’ op de GSF-pagina reglementen.