Soms hebben leerlingen recht op faciliteiten bij het maken van bijvoorbeeld toetsen.

Dit kan gelden voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, een TOS, AD(H)D, een autisme spectrum stoornis of andere beperkingen volgens de DSM-5, ook kan dit soms gelden voor leerlingen met een fysieke beperking.

De faciliteiten waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Tijdverlenging;
  • Aanpassing van het lettertype en regelafstand (Arial 12, regelafstand 1.5);
  • Het gebruik van voorleessoftware;
  • Het gebruik van een rekenmachine.

Een leerling die nog geen zes jaar in Nederland is (NT2) heeft de eerste zes jaar ook recht op faciliteiten. Dit zijn:

  • Tijdverlenging;
  • Het gebruik van woordenboeken bij alle toetsen (moedertaal -> Nederlands; Nederlands -> moedertaal; moedertaal -> Engels; Engels -> moedertaal óf een Nederlands of Engels woordenboek).

Wanneer een leerling gebruik wil maken van deze faciliteiten, en de leerling hier ook recht op heeft, dient er een deskundigheidsverklaring in het dossier van de leerling aanwezig te zijn. Voordat faciliteiten toegekend worden zal dit ook gecontroleerd worden. Er zal, alvorens het toekennen van de faciliteiten, gecontroleerd worden of een dergelijke verklaring aan de juiste eisen voldoet.

Op College De Brink maken wij gebruik van Exam.net tijdens toetsen. Dit is een afgesloten ruimte waardoor leerlingen niet tegelijkertijd op internet kunnen. Leerlingen kunnen thuis alvast oefenen met Exam.net. Ze kunnen daarvoor de volgende code invoeren: LKBaUZ

Thuis kunnen de leerlingen gebruik maken van de audioboeken die zij kunnen vinden in hun digitale leermiddelen op Somtoday. Let op: log in via een computer/device. Via de Somtoday app is deze functie (nog) niet beschikbaar.

Leerlingen kunnen ook gebruik maken van Claroread en/of Readspeaker/Textaid. Via deze programma´s kunnen stukken tekst (ook PDF´s) voorgelezen worden en eventueel als mp3 versie gedownload worden. Zo kunnen ze altijd beluisterd worden. Het is belangrijk dat leerlingen oefenen met het gebruik van voorleessoftware, want alleen dan hebben zij er echt profijt van.

Voor ClaroRead gaat de leerling naar woordhelder.nl/school. Bij “selecteer school” dient de leerling de “Gooise Scholen Federatie” in te typen en klikt deze aan. Bij de rest gebruikt de leerling zijn/haar leerlingnummer van school en zijn/haar school e-mailadres en wachtwoord. Soms werkt ClaroRead niet op een laptop/computer, dan kan de leerling gebruik maken van Readspeaker/Textaid.

Voor Readspeaker/Textaid gaat de leerling naar Textaid.nu. De leerling kan aan de rechterkant van de site kiezen voor inloggen met Google. Hier moet de leerling het e-mailadres en het wachtwoord van zijn/haar schoolaccount invullen. De leerling kan hier een filmpje vinden hoe de leerling teksten kan laten voorlezen met ClaroRead en hier een filmpje over hoe Readspeaker/Textaid werkt.

Wanneer er vragen zijn dan kan de leerling altijd contact opnemen met de mentor.