College de Brink kent een actieve leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen uit alle leerjaren binnen onze school, en is bedoeld om de betrokkenheid en inspraak van leerlingen bij onze school en alles wat daar gebeurt te vergroten.

Aangezien de school draait om de leerlingen, vinden wij het belangrijk dat leerlingen meedenken en meepraten over activiteiten die de school naast de gewone lessen organiseert.

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun mening te laten horen en zo inspraak te hebben op zaken die de school voor hen regelt. De leerlingenraad is tevens vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school. Op deze manier kunnen zij zelf aangeven wat er leeft onder de leerlingen en mede bepalen wat College de Brink maakt tot wat hij is. Alle leerlingen van onze school kunnen ideeën meegeven aan de leerlingenraad via onze Engelse-leerlingenraad-brievenbus.

Heb je interesse of wil je in de leerlingenraad stappen, neem dan contact op met met mevrouw Stanowsky (dstanowsky@gsf.nl).