Bij de afname van een centraal examen is het gebruik van pen/potlood, rood en blauw potlood, kladpapier, geodriehoek, liniaal, vlakgum, passer, woordenboek Nederlands en een rekenmachine toegestaan.

De volgende hulpmiddelen mogen alleen voor het genoemde vak worden gebruikt:

  • Engels: woordenboek Engels (NE-EN en EN-NE)
  • Duits: woordenboek Duits (NE-DU en DU-NE)
  • NASK: BINAS 2e editie
  • Wiskunde: een windroos

Aanvullende hulpmiddelen
Voor leerlingen met dyslexie geldt dat ze recht hebben op een variant die wordt voorgelezen en ze hebben recht op 30 minuten extra examentijd.
Voor leerlingen met dyscalculie geldt dat ze voor de vakken NASK, economie en wiskunde recht hebben op 30 minuten extra examentijd.
Voor (meer) specifieke informatie over de hulpmiddelen die zijn toegestaan voor het centraal examen kunt u terecht op de website van Examenblad.

Heb je een vraag over de hulpmiddelen?