Nederlands bekendste kapper, Rob Peetoom, deelt zijn praktijkkennis, opgedaan in ruim 50 jaar binnen het kappersvak, met onze leerlingen van de vakroute Zorg & Welzijn.

De Rob Peetoom Academy is gestart met een nieuw, exclusief lesprogramma, speciaal ontworpen voor vmbo-leerlingen. Zij zullen hair en beauty gaan verzorgen, als keuzedeel. Het programma richt zich op de leerlingen in leerjaar drie en wordt het jaar daarna uitgebreid naar leerjaar vier. In de lessen kom je alles te weten over de kappers- en beauty industrie, de geschiedenis van het vak en de vakinhoudelijke technieken.

De praktijk salon van College de Brink is professioneel ingericht en toekomstbestendig: de salon heeft een moderne en professionele look waar je de meest professionele beroepspraktijk ervaart. Er wordt les gegeven volgens de modules zoals deze voor de Rob Peetoom Academy zijn ontwikkeld.

“Laat leerlingen uitvliegen over de wereld voor hun stages“

“Laat leerlingen uitvliegen over de wereld voor hun stages“

Mocht je het kappers- en beauty vak in willen, dan is het mogelijk een stageplaats te krijgen in een van de 15 salons van Rob Peetoom. Als kers op de taart, kun je jaarlijks een bekostigde stageplek verdienen bij de Rob Peetoom salon op Bali (Indonesië) of in zijn prestigieuze Peetoom salon in New York (USA). Uiteraard biedt de opleiding ook de aansluiting binnen de gehele kappersbranche en alle daar aanwezige stageplaatsen.