Ja, College de Brink wordt mijn school!

Klik op de button om je in te schrijven voor leerjaar 1 schooljaar 2023-2024.

Let op! Om uw zoon/dochter in te kunnen schrijven heeft u het adviesformulier van de basisschool nodig. Deze moet u digitaal toevoegen!

Neemt u voor meer informatie contact op met College de Brink via info-cdb@gsf.nl of bel 035 800 9900.

Veelgestelde vragen

College de Brink hanteert voor het schooljaar 2023-2024 geen loting.
Dit betekent dat er ruimte is voor iedere leerling die bij ons wordt ingeschreven (uiterlijk 10 maart 2023). Uiteraard met het voorbehoud dat de basisschool een advies uitbrengt dat bij ons onderwijs past (vmbo-basis/kader/mavo).

Deze inschrijvingsprocedure voor leerjaar 1 College de Brink 2023-2024 verloopt digitaal. Bovenaan deze pagina vindt u de knop naar het digitale inschrijfformulier. U kunt uw kind digitaal inschrijven voor 10 maart 2023. De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van College de Brink via info-cdb@gsf.nl of via telefoonnummer 035 800 9900.

Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen tot en met 10 maart 2023. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de inschrijving.

U ontvangt per email een bericht over de plaatsing.

Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling.

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met de intakecommissie (cdb-intake@gsf.nl). In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de inschrijving (10 maart) onderzoeken wij van alle leerlingen de ondersteuningsbehoefte. We nemen hiervoor contact op met de ouders van alle ingeschreven leerlingen. Ook doen wij een Warme Overdracht met de basisschool.

Indien wij meer informatie nodig hebben of als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u in gesprek en mogelijk op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.