Als een leerling door dokters-/tandarts-/orthodontist-/ziekenhuisbezoek en dergelijke (tijdelijk) afwezig zal zijn, dan verwachten we dat u dat van tevoren doorgeeft.

Dit kan alleen telefonisch door een van de ouders/verzorgers of door een briefje in te leveren bij de receptie van school (dus niet via e-mail).

MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:
College de Brink
Receptie (openingstijden 08.30 – 17.00 uur)
Telefoon: 035-8009900
Email:
cdb-receptie@gsf.nl