College de Brink start de belangrijkste onderwijsontwikkeling van de 21ste Eeuw op het gebied van het techniekonderwijs. “Wij willen het beste voor de leerlingen van College de Brink, dat we nu voor heel Nederland mogen ontwikkelen, is alleen maar een eer.”

College de Brink is trots op deze grote ontwikkeling. Om de kabinets-ambities waar te maken, is een radicaal andere inrichting van het techniekonderwijs in Nederland nodig. Het Ministerie van Onderwijs geeft College de Brink dan ook een ‘go’ om haar nieuwe plannen te realiseren. “We kunnen nu gaan innoveren, ontwikkelen en realiseren voor heel Nederland.”

College de Brink is dankbaar voor het groene licht vanuit het Ministerie van Onderwijs voor het ontwikkelen van deze Nieuwe Technische Vakroute voor heel Nederland. Vanaf maart 2022 ontwikkelen docenten van College de Brink, met begeleiding vanuit curriculum ontwikkelaars en door samen te werken met MBO Hilversum en het bedrijfsleven, deze Nieuwe Technische Vakroute. In korte tijd hebben zich al vijf vmbo-scholen in Nederland aangesloten bij het initiatief van College de Brink. De derdejaars leerlingen starten vanaf september 2022 met deze nieuwe prestigieuze opleiding.

Prachtige ontwikkeling voor Techniek Nederland

Met deze Nieuwe Technische Vakroute neemt College de Brink het voortouw om een sterk inhoudelijk techniek programma te ontwikkelen voor het Nederlandse vmbo-onderwijs. Eric van ‘t Zelfde, directeur van de school: “Mag je kind naar het vmbo; wees blij en trots, want dit is een prachtige ontwikkeling voor Techniek Nederland! Wij hebben de ambitie om die technische opleiding te maken, waar Nederland om schreeuwt. Deze vakroute wordt het antwoord op het immense tekort aan goed geschoolde vakmensen in Nederland. We maken van onze leerlingen de vakspecialisten van de toekomst, met de allerbeste carrièreperspectieven, geschoold in de nieuwste technieken. Geloof mij, als je een vakspecialist wilt worden, moet je de komende jaren naar het vmbo en naar deze vakroute bij College de Brink!”

“In de afgelopen jaren werden veel vakroutes binnen het vmbo-onderwijs samengevoegd, waardoor het aantal profielen voor leerlingen afnam van 31 naar 10 opleidingen. Het vakmanschap en het meesterschap verdween hierdoor te veel naar de achtergrond. Dit leidde bijvoorbeeld tot een vakroute als Diensten & Producten (D&P). We hadden eigenlijk ook heimwee naar de oerdegelijke kwaliteit van de LTS. Ik meld met trots: de LTS is terug; de Larense Techniek School!”

Focus op actuele werkvelden

De Nieuwe Technische Vakroute legt de focus op actuele werkvelden, waar een schrijnend tekort is aan goed geschoold personeel. Denk hierbij aan renovatie en transformatie van bestaande woningen, duurzaamheid, energietransitie, levensloopbestendig wonen, klimaatbestendig wonen, beveiliging en comfort-domotica, smart living, o.a. tiny houses, studio’s, smart building, circulair bouwen, etc.

Wij vertalen deze werkvelden naar vier doorstroomprofielen:

  • Renovatie en transformatie van woningen
  • Installatietechnische renovatie en transformatie van woningen
  • Energie, warmte en elektra
  • Data, veiligheid en comfort

Bij de ontwikkeling van de doorstroomprofielen wordt nauw samengewerkt met het MBO College Hilversum, waardoor een goede aansluiting op de technische vervolgopleidingen wordt gegarandeerd.