Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of 3, lees deze pagina dan goed door.

De aanmeldingen leerjaar 2 of hoger voor het eerstkomende schooljaar, moeten voor 2 juni bij ons binnen zijn.

Procedure aanmelden leerjaar 2 of hoger

Om een leerling aan te melden moet er gebruik gemaakt worden van een origineel aanmeldingsformulier voorzien van handtekening van de ouders/verzorgers .

Na ontvangst aanmeldformulier

De intakecommissie bespreekt de aanmelding aan de hand van de aannamecriteria.

Aannamecriteria:

  • Is de leerling op College de Brink cognitief op de juiste school?
  • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op College de Brink?
  • Voldoet de leerling aan de aannamecriteria dan volgt plaatsing.
    • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
    • Op basis van volgorde van aanmelding*

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol dan volgt er een verwijzing naar een passende beschikbare plek.

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang ten opzichte van leerlingen van buiten deze regio.

Bij aanname:

U ontvangt van ons een inschrijfformulier om het aanmelden voor leerjaar 2 of hoger op College de Brink definitief te maken.

Heeft u nog vragen over het aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u via de mail contact opnemen met ons secretariaat: info-cdb@gsf.nl