Mavo 4 (GL/TL) Centraal examen (CE) tijdvak 1

Donderdag 11 mei 2023 Engels 13.30 – 15.30 uur
Vrijdag 12 mei 2023 natuur- en scheikunde I 13.30 – 15.30 uur
Maandag 15 mei 2023 wiskunde 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 16 mei 2023 geschiedenis en staatsinrichting 09.00 – 11.00 uur
Woensdag 17 mei 2023 economie 13.30 – 15.30 uur
Maandag 22 mei 2023 aardrijkskunde 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 23 mei 2023 Nederlands 13.30 – 15.30 uur
Woensdag 24 mei 2023 biologie 13.30 – 15.30 uur
Donderdag 25 mei 2023 natuur en scheikunde II 13.30 – 15.30 uur

Uitslag tijdvak 1
Op woensdag 14 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal examen (CE) tijdvak 2
Het tweede tijdvak start op maandag 19 juni en eindigt op donderdag 29 juni 2023

Maandag 19 juni 2023 geschiedenis en staatsinrichting 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 20 juni 2023 Nederlands 13.30 – 15.30 uur
Woensdag 21 juni 2023 natuur en scheikunde I 13.30 – 15.30 uur
Donderdag 22 juni 2023 aardrijkskunde 13.30 – 15.30 uur
Donderdag 22 juni 2023 natuur en scheikunde II 13.30 – 15.30 uur
Vrijdag 23 juni 2023 wiskunde 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 27 juni Engels 13.30 – 15.30 uur
Woensdag 28 juni 2023 economie 13.30 – 15.30 uur
Donderdag 29 juni 2023 biologie 13.30 – 15.30 uur

Uitslag tijdvak 2
Op donderdag 6 juli 2023 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal Praktijkexamen (CSPE)
De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf maandag 3 april tot en met woensdag 19 april 2023.

Meer informatie over de slaag/zak regeling is te vinden op www.mijneindexamen.nl

Basis & kader (B/K) Centraal examen (CE)
Al onze leerlingen nemen deel aan het centraal examen flex, de examens worden op een computer afgenomen, de school maakt hiervoor een eigen planning.

Dinsdag 9 mei 2023 wiskunde en aardrijkskunde vanaf 09.00 uur
Woensdag 10 mei 2023 Nederlands vanaf 09.00 uur
Maandag 15 mei 2023 economie vanaf 09.00 uur
Dinsdag 16 mei 2023 biologie vanaf 09.00 uur
Woensdag 17 mei 2023 nask1 vanaf 09.00 uur
Dinsdag 23 mei 2023 Engels vanaf 09.00 uur

Basis en kader (B/K) Centraal Praktijkexamen (CSPE)
De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf maandag 3 april tot en met woensdag 19 april 2023.

Uitslag tijdvak 1
Op woensdag 14 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Basis & kader (B/K) Centraal examen (CE) tijdvak 2
Het tweede tijdvak start op maandag 19 juni en eindigt op donderdag 22 juni 2023.

Uitslag tijdvak 2
Op vrijdag 30 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.