Aanmelden vanaf leerjaar twee:

De aanmeldingen leerjaar 2 of hoger voor het eerstkomende schooljaar, moeten voor 2 juni bij ons binnen zijn.

Heeft u nog vragen over het aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u via de mail contact opnemen met ons secretariaat: info-cdb@gsf.nl